״ ברוכים הבאים למרכז לקפוארה תל אביב ״טופס הרשמה ומידע לשנת 2018-2019

 

*יש להוסיף אפשרות בחירה להורה היכן הילד שלו מתאמן

שדה בחירה:

אופציה א- ביה״ס יהודה המכבי

אופציה ב- ביה״ס נופי ים

 

 

בשעות ובקבוצות יש להוסיף

קבוצת נוער ( כיתות ה׳ ומעלה ) 18:15-19:30

במחירון יש לשנות –

טרם קפוארה שיעור חד פעמי 60₪ 215₪ לחודש ( אימון חד שבועי )

גן חובה + כיתה א ׳ 265₪ ( פעמיים בשבוע )

כיתות ב-ד 275₪

נוער -285₪

בתנאי תשלום יש לשנות את המחיר

מ 30₪ ל 35₪

ויש להוסיף את תנאי הביטול –

בכדי לבטל את השתתפות בנכם/בתכם באימונים , יש להודיע לי בכתב עד ה 15 לחודש בכדי לקבל זיכוי על החודשים הבאים

או –

* ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב בלבד עד לתאריך 15 בכל חודש. הפסקת התשלום תחל מהחודש שלאחריו .

אני הח״מ מעוניין לרשום את בני/בתי לשיעורי קפוארה במרכז לקפוארה תל אביב

* פעילות האימונים תחל ב 1/9/18ותסתיים ב 31/7/19

*הנני מצהיר בזה כי קראתי את נהלי ההשתתפות באימונים וחתימתי ע"ג טופס זה יש בה הסכמה לנהלים האמורים.

* בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום ע"ס 80 ₪ עבור דמי ביטוח. תשלום זה  אינו בר החזרה.

* בחתימתי ע"ג טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לאירועים ופעילויות חדשות   מהמרכז לקפוארה ת"א לגבי האימונים ופעילויות נוספות .

* בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות, ויודע כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת  המרכז לקפוארה תל אביב .

 

כתוב את הכותרת כאן